Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. - C.G. Jung
 
W ramach praktyki psychoterapeutycznej prowadzę:

- terapię indywidualną  młodzieży, dorosłych
- terapię par
- terapię grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz grupy nastawione na  rozwój osobisty


 
Do gabinetu zapraszam osoby, które:

- są uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, seksu, miłości, komputera, internetu, nikotyny itp.

- doświadczają w swoim życiu kryzysu,

- cierpią z powodu objawów nerwicy i depresji,

- mają trudność w ułożeniu swoich relacji z innymi ludźmi,

- w destrukcyjny dla siebie sposób używają substancji psychoaktywnych,

- zmagają się z silnym stresem,

- chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia.
Psychoterapia jest szczególnie skuteczna w przypadku:

lęku (ciągły niepokój, zamartwianie się, fobie, ataki paniki, obsesyjne myśli),
traumatycznych przeżyć (wypadek, przemoc),
silnego przygnębienia i smutku (depresja, apatia, myśli samobójcze),
niskiego poczucia własnej wartości,
trudności w relacjach z innymi ludźmi (nieśmiałość, częste konflikty, poczucie niezrozumienia, nadmierna uległość, kłopoty w związku, trudności rodzinne),
zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
chęci odkrywania i lepszego rozumienia samego siebie,
problemów seksualnych
przeżywania żałoby lub straty,